Mobil 2021

Integritetspolicy

Vi månar om våra kunders integritet.

Så hanterar Recreation.nu dina personuppgifter

Vi på Recreation.nu respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Recreation.nu behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Recreation.nu (org.nr. 670913-4735) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till kontakt@recreation.nu

Vems uppgifter behandlar vi?

Recreation.nu hanterar kunders uppgifter i och med att vi har en relation i form av försäljning av produkter. Vi hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar vi personuppgifter?

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med att du kontaktar oss vi epost, ringer oss eller fyller i något av våra kontaktformulär så sparar vi sådan information och uppgifter som behövs för att kunna förse er med den information eller produkt som du som kund önskar. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Adress, Mobiltelefonnummer samt eventuellt leveransadress.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
Vi samlar enbart in de personuppgifter som du själv förser oss med via mejl, telefon eller våra kontaktformulär. 

4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part. 

5. Vilka rättigheter har du?

 • Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
 • Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.
 • Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi arbetar ofta länge med våra kunder, därav att kunderna är återkommande köpare av våra produkter. 
Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte är skyldiga att behålla informationen enligt avtal eller annan juridisk orsak. 

Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR, och två av dem är aktuella för oss på Recreation.nu:

 • Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
 • Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade  “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

 • Chrome 
 • Safari 
 • Firefox 
 • Internet Explorer 

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på Recreation.nu rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till kontakt@recreation.nu. På samma adress kan du:

 • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.
 • Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling.
 • Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
 • Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndigheten

Om du anser att Recreation.nu på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Följ oss på Instagram för inspiration!
Följ oss på Facebook för senaste nytt!

Avkoppling & Eftertanke
- RECREATION