Mobil 2021

Bokningsregler

Vad som gäller...

Bokningsregler

Vi förstår om det känns osäkert att boka en resa nu under Coronatider, men tänk på att våra turer tar dig bort från städerna och folksamlingarna. Vi äter de flesta måltiderna ute i skogen och i grupper om max 7 personer och en guide.

GRATIS AVBOKNING FRAM TILL 2 VECKOR FÖRE
Vi erbjuder full återbetalning fram till 2 veckor före din ankomst. Du kan avboka av vilken anledning du vill och vi ställer inga frågor. Det betyder att du kan boka nu och om du ångrar dig så är det bara att avboka så får du alla pengarna tillbaka. Vi vill ju inte ta betalt om du inte känner att det är läge att komma.
Om du vill avboka din aktivitet eller resa så har du några olika valmöjligheter:
Du kan byta till ett nytt datum inom 18 månader. På så vis behåller du ditt bokningsvärde med oss och undviker också eventuella prishöjningar som kan ske inom de närmsta två åren.
Du kan ställa in och få 100% återbetalning.
Kontakta Anders på anders@recreation.nu så hjälper han dig.

AVBOKNING NÄR DET ÄR MINDRE ÄN 2 VECKOR KVAR
Du har fri avbokning fram till två veckor före din ankomst. Efter det ger vi ingen återbetalning, men du kan vända dig till ditt försäkringsbolag för att se om du har rätt till kompensation.

KAN JAG SENARELÄGGA MIN RESA?
Ja, du kan ändra datum fram till två veckor före ankomst.

GENERELLA BOKNINGSREGLER
Alla aktiviteter, överföringar och tillägg kommer hädanefter kallas ”resa”
All bokning sker med Recreation i Halland, företaget som äger Hiking.nu
Vi är en researrangör med huvudkontor i Sverige och har orgabisationnummer 670913-4735. Recreation i Halland & Hiking.nu kommer hädanefter kallas för oss eller bolaget.
All information som tillhandahålls på hemsidan är, så vitt vi vet, korrekt vid tiden för publicering.
Vi kommer att ge er råd kring alla förändringar kring er bokning vilka vi anser kan påverka er upplevelse av resan.

Tilläggsinformation
Naturupplevelser kan tyvärr inte garanteras till fullo. Även om vi försöker rekommendera perioder när chansen är störst, kan vi inte garantera att du upplever det du kommit tänkt dig ex.vis Orr-spel eller vilda djur. Utomhusaktiviteter är till viss delväderberoende. Om vi blir tvungna att ställa in en speciell aktivitet pga extremt väder, kommer vi att erbjuda en alternativ aktivitet som är så likvärdig som möjligt.
Notera att ev. förändringar kan göras med kort varsel, t.o.m samma dag.

Dina skyldigheter som gäst
Kom ihåg att de kontaktuppgifter du lämnar vid bokningen är de enda vi har för att kunna kontakta dig. Se till att de stämmer!
Kontrollera din bokningsbekräftelse så att alla datum & tider stämmer med vad du har beställt. Om inte, kontakta oss omgående för att rätta till alla misstag.
Följ de regler och instruktioner som gäller för boende, resor, aktiviteter m.m. Du är ansvarig för alla skador som du eller ditt bolag orsakar pga vårdslöshet när det gäller utrustning och egendom som tillhör Hiking.nu/Recreation i Halland
När du gör din bokning, meddela då om du på något vis är rörelsehindrad, har matallergier eller andra funktionshinder vi kan behöva känna till. Var så specifik du kan om du behöver någon typ av hjälp/hjälpmedel före ankomst.
Vi förväntar oss att våra gäster är nyktra under våra aktiviteter. Vår guide kommer att utesluta deltagare som uppenbart är påverkade av alkohol eller droger.

Klagomål / Tvister
Alla fel som uppstår under ert besök måste anmälas genast till personalen på Hiking.nu
Om du inte har anmält några klagomål eller fel under tiden för ditt besök och därmed inte gett Hiking.nu chansen att rätta till ev. misstag, kan du inte kräva kompenstion i efterhand. Är du inte nöjd med kompensationen du har fått, måste du meddela Hiking.nu skriftligen inom 14 dagar efter hemkomst.

Force Majeure
Force Majeure är betyder oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till. Omständigheter som organisatören rimligen inte har kunnat förutse och därmed kunnat undvika, såsom(men inte enbart) krig, hot om krig, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsbeslut, terrorims, natur eller industrikatastrofer, bränder, extrema väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsproblem,eller oförutsedda ändringar av flyg-tåg-bussoperatörer, såsom förändringar i tidtabeller, avbrott i IT-infrastruktur(gällande men inte begränsat till vår hemsida).
Under desa förhållanden anses organisatören fri från ansvar.

Prisändringar
Hiking.nu förbehåller sig rätten att ändra tider, priser, boknings eller rabatter vid behov.
Priser för kommande säsonger är alltid preliminära och kan komma att ändras.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer
tfn 035-299 05 06 eller
mejl till hiking@recreation.nu


 

Följ oss på Facebook för senaste nytt!
Följ oss på Instagram för inspiration!

Avkoppling & Eftertanke
- HIKING